Quy trình nghiên cứu thị trường và các bước thực hiện

Nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Việc hiểu rõ thị trường, khách hàng, và cơ hội là yếu tố quyết định sự thành công của một sản phẩm dịch vụ trong môi trường cạnh tranh lớn như ngày nay. Quy trình nghiên cứu thị trường đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin thu thập được.

Vậy doanh nghiệp cần bắt đầu nghiên cứu thị trường từ đâu và làm như thế nào? Cùng VGM.AI phân tích chi tiết quy trình 5 bước của một quy trình nghiên cứu thị trường hiệu quả kèm lời khuyên từ chuyên gia.

Quy trình nghiên cứu thị trường là gì? 

Quy trình nghiên cứu thị trường là một quy trình được thực hiện bài bản bao gồm nhiều bước liên quan tới việc thu thập dữ liệu, phân tích và rút ra kết luận liên quan tới một khu vực thị trường, khách hàng, cạnh tranh và cơ hội kinh doanh. Bằng cách thực hiện nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cả bản thân nguồn lực doanh nghiệp và đặc biệt là hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường. 

Nghiên cứu thị trường là gì? Quy trình nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường là gì? Quy trình nghiên cứu thị trường

Thông qua những phân tích này, doanh nghiệp có thể xác định đâu là thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp nên tiến vào kinh doanh và nên kinh doanh như thế nào. 

Các dữ liệu thu thập được qua quá trình nghiên cứu thị trường sẽ là cơ sở vững chắc cho các quyết định kinh doanh, giảm sự cảm tính trong kinh doanh và thúc đẩy thành công cho các doanh nghiệp, tổ chức. 

5 bước quan trọng của quy trình nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là kỹ năng bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp trong thế kỷ 21″ – ông Đỗ Ngọc Sơn – Phó giám đốc phụ trách Nghiên cứu thị trường của Mibrand nhận định.

Vậy làm thế nào để doanh nghiệp dù ở quy mô nào cũng có thể tự thực hiện nghiên cứu thị trường với chi phí hợp lý? Dưới đây là quy trình nghiên cứu thị trường gồm 5 bước cơ bản và đầy đủ, có thể áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. 

Bước 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu thị trường

Bước 1 trong quy trình nghiên cứu thị trường bao gồm hai phần chính Xác định đề bài và nội dung nghiên cứu và xác định đối tượng nghiên cứu.

1.1 Xác định đề bài và nội dung nghiên cứu: 

Đây là việc doanh nghiệp đặt câu hỏi cho mục tiêu của toàn bộ quy trình nghiên cứu thị trường này. Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì: giải quyết những tồn tại trong kinh doanh hay là phát triển các sản phẩm dịch vụ mới? Đặt câu hỏi đúng sẽ dẫn tới phương pháp đúng. Phương pháp đúng, sẽ trả về kết quả nghiên cứu thị trường đáng tin cậy, từ đó giải quyết vấn đề đã đặt ra.

1.2 Xác định đối tượng nghiên cứu: 

Đây là việc xác định nhóm khách hàng hoặc các cá nhân mà doanh nghiệp muốn tìm hiểu và thu thập thông tin từ họ, nhằm mục đích cung cấp dữ liệu cho đề bài nghiên cứu.

Bước 2. Thiết kế phương pháp nghiên cứu

2.1 Chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp: 

Doanh nghiệp cần lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để thu thập thông tin được chính xác. Có hai loại phương pháp chính thường được sử dụng trong quy trình nghiên cứu thị trường: định tính và định lượng. 

Định tính giúp hiểu sâu hơn về ý thức, tư duy và hành vi của người tiêu dùng, trong khi định lượng giúp lượng hóa thông tin và xác định xu hướng, thị phần, ý kiến của đại chúng. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phụ thuộc vào mục tiêu và đối tượng nghiên cứu để thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy.

2.2 Xác định số lượng mẫu dữ liệu khảo sát: 

Sau khi chọn phương pháp nghiên cứu, doanh nghiệp cần xác định số lượng mẫu dữ liệu khảo sát cần thu thập. Điều này phụ thuộc vào quy mô của thị trường và tổng mẫu đại diện mà doanh nghiệp muốn đạt được. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quy trình nghiên cứu thị trường. Lựa chọn mẫu dữ liệu cẩn thận sẽ đảm bảo tính đáng tin cậy và tính đại diện cho số đông, và ngược lại. Các mẫu dữ liệu không chính xác và thiếu đi tính đại diện có thể dẫn tới toàn bộ kết quả nghiên cứu sai lệch với mục tiêu ban đầu.

2.3 Chuẩn bị bảng câu hỏi: 

Bước này đề cập tới việc chuẩn bị bảng câu hỏi cho quá trình khảo sát hoặc phỏng vấn. Bảng câu hỏi cần phải logic, chi tiết và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. 

Ông Đỗ Ngọc Sơn – Phó giám đốc nghiên cứu thị trường cho biết, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý tới việc lập bảng hỏi và khảo sát. Cụ thể, cần phải linh hoạt trong việc chọn phương pháp nghiên cứu, cân nhắc sự hợp tác với chuyên gia hoặc công ty nghiên cứu thị trường và chuẩn bị bảng câu hỏi sao cho đơn giản, dễ hiểu.

Bước 3. Thu thập và phân tích dữ liệu

3.1 Thu thập dữ liệu theo phương pháp đã chọn: 

Bước 3 trong quy trình nghiên cứu thị trường đề cập tới việc tiến hành thu thập dữ liệu bằng phương pháp đã lựa chọn, bao gồm khảo sát, phỏng vấn, quan sát, hoặc dữ liệu thống kê từ nguồn tin cậy.

Việc thu thập dữ liệu này cần đảm bảo tuân thủ quy trình và ghi chép chi tiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

Quy trình nghiên cứu thị trường (minh họa)
Quy trình nghiên cứu thị trường (minh họa)

3.2 Kiểm soát chất lượng dữ liệu thu thập: 

Trong quá trình thu thập dữ liệu doanh nghiệp cần kiểm soát chất lượng để đảm bảo sự tin cậy. Bao gồm: xác minh tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu, và nếu cần, tiến hành kiểm tra lại để đảm bảo không có sai sót.

3.3 Xử lý và phân tích dữ liệu: 

Sau khi hoàn tất thu thập dữ liệu, tiếp theo doanh nghiệp cần tiến hành xử lý và phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin hữu ích. Bao gồm: sắp xếp, phân loại, mã hoá và đánh giá dữ liệu, sau đó sử dụng phương pháp và công cụ phân tích thích hợp để tìm ra mối liên hệ, xu hướng, và thông tin quan trọng.

3.4 Phân tích insight và xu hướng quan trọng từ dữ liệu: 

Thông qua kết quả phân tích dữ liệu, các nhà phân tích có thể rút ra những kết luận sâu sắc hơn và rõ ràng hơn về thị trường, nhu cầu khách hàng, đánh giá cạnh tranh và các yếu tố quan trọng khác. Dựa trên thông tin này, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chiến lược và định hướng phát triển thị trường một cách hiệu quả.

Ông Đỗ Ngọc Sơn cho biết, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong quy trình nghiên cứu thị trường, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và nỗ lực của người tiến hành nghiên cứu. Trong quá trình phân tích và rút ra kết luận, doanh nghiệp cần tránh lan man và tập trung phân tích những biến số cốt lõi để giải quyết vấn đề nghiên cứu đã đề ra từ ban đầu. 

Bước 4. Đưa ra kết luận và đề xuất

4.1 Tổng hợp kết quả nghiên cứu và phân tích sâu hơn: 

Doanh nghiệp cần tổng hợp kết quả nghiên cứu và cung cấp phân tích sâu hơn về các yếu tố quan trọng như nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường, đánh giá cạnh tranh và các điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp.

4.2 Đưa ra khuyến nghị và đề xuất cải tiến: 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp cần đưa ra khuyến nghị và đề xuất cải tiến. Các khuyến nghị này có thể liên quan đến marketing, chiến lược kinh doanh, phân đoạn thị trường, hỗ trợ khách hàng hoặc cải thiện sản phẩm/dịch vụ. Đề xuất cải tiến phải dựa trên thông tin từ nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và định hướng phát triển đúng đắn.

Bước 5: Truyền đạt kết quả nghiên cứu và ứng dụng

5.1 Tạo báo cáo nghiên cứu thị trường chất lượng cao: 

Bước cuối cùng trong quy trình nghiên cứu thị trường là lập báo cáo nghiên cứu từ kết quả đã nghiên cứu được để tất cả mọi người có thể cùng theo dõi, sử dụng, đặc biệt là các bộ phận quan trọng. 

Quy trình nghiên cứu thị trường (ảnh minh họa)

5.2 Áp dụng kết quả và khuyến nghị vào quyết định kinh doanh: 

Tiến hành truyền đạt, giải thích và phổ biến kết quả nghiên cứu tới các bộ phận liên quan trực để đạt được sự thống nhất chung với: thứ nhất là kết quả nghiên cứu, thứ hai là chiến lược điều chỉnh được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu đó. 

Bằng cách này, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tạo ra các thay đổi cục bộ trên toàn doanh nghiệp và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo định hướng mới.

Ý nghĩa của nghiên cứu thị trường trong ngắn và dài hạn

Nghiên cứu thị trường đóng một vai trò quan trọng không thể thay thế trong môi trường kinh doanh biến động và cạnh tranh lớn như ngày nay. 

Quy trình nghiên cứu thị trường đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng, đánh giá cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời nhằm phản ứng lại những thay đổi của thị trường trong ngắn hạn.

Trong dài hạn, nghiên cứu thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ, nắm bắt cơ hội phát triển mới và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường.

Ví dụ về nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp 

Vinamilk, một trong những case-study điển hình, là hình mẫu cho các doanh nghiệp muốn học theo phương pháp và quy trình nghiên cứu thị trường chuẩn mực. 

Ví dụ về nghiên cứu thị trường từ Vinamilk
Ví dụ về nghiên cứu thị trường từ Vinamilk

Vinamilk qua hơn 20 năm đã khẳng định vị thế là công ty sản xuất sữa và thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, nhờ những hoạt động phân tích thị trường và chiến lược kinh doanh đúng đắn của mình. Dưới đây là một số điểm quan trọng về chiến lược nghiên cứu thị trường của Vinamilk:

 • Tìm Hiểu Sở Thích Khách Hàng: Vinamilk thường thực hiện nghiên cứu để hiểu sâu hơn về sở thích và nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm sữa và thực phẩm liên quan. Điều này giúp họ điều chỉnh sản phẩm và chiến dịch tiếp thị để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.
 • Phát Triển Sản Phẩm Mới: Vinamilk sử dụng kết quả nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm hiện có. Họ tập trung vào việc đáp ứng các xu hướng sức khỏe và dinh dưỡng của khách hàng.
 • Đánh Giá Thị Trường Cạnh Tranh: Vinamilk theo dõi và đánh giá các đối thủ trong ngành và thực hiện nghiên cứu để hiểu sâu hơn về chiến lược của họ, điều này giúp họ tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị và phân đoạn thị trường.
 • Xu Hướng Quốc Tế: Vinamilk thường theo dõi xu hướng quốc tế trong ngành sữa và thực phẩm để áp dụng các ý tưởng mới và tiêu chuẩn quốc tế vào sản phẩm và quy trình sản xuất của họ.
 • Ứng Dụng Công Nghệ: Vinamilk đã áp dụng công nghệ nghiên cứu tiên tiến để thu thập và phân tích dữ liệu thị trường một cách hiệu quả. Điều này giúp họ nhanh chóng thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường.

Vinamilk đã thành công trong việc duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường thực phẩm và sữa tại Việt Nam bằng cách liên tục cải thiện sản phẩm và dịch vụ của họ dựa trên thông tin thu thập từ quy trình nghiên cứu thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Giải pháp đơn giản hóa nghiên cứu thị trường – VGM.AI

VGM.AI là nền tảng tiếp thị địa lý Việt Nam hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp tiến hành quy trình nghiên cứu thị trường thông qua phân tích các dữ liệu liên quan tới vị trí thông minh, bao gồm:

 • Dữ liệu dân cư, nhân khẩu học
 • Dữ liệu hộ gia đình, độ tuổi, giới tính
 • Dữ liệu quy hoạch, hạ tầng, giao thông, các điểm tiện ích công cộng & POI 
 • Dữ liệu về cạnh tranh: cung cấp bản đồ nhiệt thể hiện mức độ cạnh tranh

Thông qua việc phân tích không gian địa lý từ những dữ liệu trên, doanh nghiệp phần nào có thể xác định và khoanh vi thị trường tại một khu vực, trả lời cho câu hỏi liệu khu vực này có phù hợp để tiến hành kinh doanh hay không? 

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên và dành nhiều thời gian, công sức, chất xám để thu thập dữ liệu và phân tích. 

Với sự trợ giúp của VGM.AI, doanh nghiệp phần nào có thể nghiên cứu thị trường đặc biệt là nhân khẩu học, từ đó góp phần xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp với nhân khẩu học khách hàng. 

VGM.AI có cung cấp tài khoản trải nghiệm miễn phí, bạn có thể tạo và bắt đầu phân tích trên dữ liệu mẫu của chúng tôi ngay hôm nay. Bạn cũng có thể liên hệ với đội ngũ VGM.AI để được hỗ trợ chuyên sâu qua thông tin dưới đây. 

——————————

Thông Tin Liên Hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Địa chỉ: 43 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0975.427.560

Email: info@vgm.ai

Website: VGM.AI

5/5

Phân tích tiềm năng thị trường ngay hôm nay với VGM

Theo dõi Fanpage

Bài viết nổi bật

Đăng ký nhận bản tin

Nếu bạn có câu hỏi

Liên hệ với chúng tôi

Bạn chưa nắm rõ cách ứng dụng Tiếp thị địa lý vào doanh nghiệp? Xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

 • Tư vấn MIỄN PHÍ ứng dụng Tiếp thị địa lý   
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn
 • Thông tin bảng giá dịch vụ

Hotline tư vấn: 0975 427 560

Email: marketing@vgm.ai

  Trở về đầu trang

  Đăng ký gói dịch vụ của VGM

  Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây để chúng tôi có thể kích hoạt dịch vụ cho bạn

  Gói STARTER: 399.000đ (vĩnh viễn) - Mua 1 vị trí

  Gói STANDARD: 1.499.000đ (vĩnh viễn) - Mua 5 vị trí

  Gói GROWTH: 2.599.000đ (vĩnh viễn) - Mua 10 vị trí

  Tài khoản công ty VGM:
  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐỊA LÝ VIỆT NAM
  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  Chủ tài khoản: VGM SOLUTION CO., LTD
  Số tài khoản: 284637224

  Nội dung: GSJ5PH

  Bạn có nhu cầu, mong muốn, câu hỏi khác?

  Livechat ngay để được tư vấn