Website này, vgm.ai được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐỊA LÝ VIỆT NAM (“VGM”, hoặc “chúng tôi”). Tất cả những thông tin nhập vào website này được áp dụng theo Chính sách quyền riêng tư sau đây (sau đây gọi chung là “Chính sách”). Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ VGM, Bạn được coi là mặc nhiên chấp thuận Chính sách này. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật

Giới hạn của chính sách quyền riêng tư

1. Chính sách này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Thông tin trong quá trình Bạn truy cập, sử dụng dịch vụ hoặc giao dịch liên quan đến website vgm.ai.

2. Chính sách này không áp dụng với thông tin Bạn chọn tiết lộ hay gửi cho: (1) các website, ứng dụng, dịch vụ không phải VGM quản lý và phát triển, mà không nêu rõ Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ được áp dụng; (2) bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào (bao gồm cả website của bên thứ ba nào) mà Bạn có thể truy cập qua website của VGM. Bạn cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, website, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Bạn theo các điều khoản và chính sách của họ.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

1. Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của Bạn khi Bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ của VGM.

2. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email,…. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc sử dụng các dịch vụ trên website hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

3. Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được VGM sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai trên từng dịch vụ,… theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về dịch vụ của các nhà cung cấp khác, các thông báo định kỳ, giới thiệu các dịch vụ mới từ thư thông báo của VGM.

4. Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tới người dùng của VGM. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định. Những thông tin của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau: (1) Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn; (2) khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Bạn; (3) khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền; (4) khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của VGM, của Bạn, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro; (5) khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để đảm bảo sự chính xác thông tin.

Sửa hoặc Xóa thông tin

1. Bạn có thể sửa hoặc xóa thông tin cá nhân sau khi đăng nhập. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị gián đoạn ở một số thời điểm do sự bất ổn của hệ thống. Chúng tôi sẽ cố gắng để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xóa thông tin trong thời gian nhanh nhất nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại nào do sự chậm trễ gây ra.

Bảo mật thông tin

1. “Thông tin bí mật” có nghĩa là thông tin thuộc về hoặc sở hữu của một Bên (“Bên tiết lộ” có tính chất bí mật, độc quyền hoặc bí mật thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin kinh doanh, thông tin công nghệ, sở hữu trí tuệ, phần mềm của Bên tiết lộ mà Bên kia (“Bên nhận”) có quyền truy cập theo Chính sách này. Thông tin bí mật là tài sản của Bên tiết lộ, Bên nhận cam kết sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác.

2. Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

3. Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Dịch vụ. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

Nếu bạn có câu hỏi

Liên hệ với chúng tôi

Bạn chưa nắm rõ cách ứng dụng Tiếp thị địa lý vào doanh nghiệp? Xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. 

 • Tư vấn MIỄN PHÍ ứng dụng Tiếp thị địa lý   
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn
 • Thông tin bảng giá dịch vụ

Hotline tư vấn: 0975 427 560

Email: marketing@vgm.ai

  Trở về đầu trang

  Đăng ký gói dịch vụ của VGM

  Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây để chúng tôi có thể kích hoạt dịch vụ cho bạn

  Gói STARTER: 399.000đ (vĩnh viễn) - Mua 1 vị trí

  Gói STANDARD: 1.499.000đ (vĩnh viễn) - Mua 5 vị trí

  Gói GROWTH: 2.599.000đ (vĩnh viễn) - Mua 10 vị trí

  Tài khoản công ty VGM:
  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP THỊ ĐỊA LÝ VIỆT NAM
  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  Chủ tài khoản: VGM SOLUTION CO., LTD
  Số tài khoản: 284637224

  Nội dung: GSJ5PH

  Bạn có nhu cầu, mong muốn, câu hỏi khác?

  Livechat ngay để được tư vấn